Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Všeobecne záväzné nariadenia

Názov dokumentudátum zverejneniaStiahnutie
PHSR Obce Kurov na roky 2024-20304/2024.pdf (2 mb)
Zberný dvor – prevádzkový poriadok Kurov3/2024.pdf (693 kb)
Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom obce12.10.2023.pdf (695 kb)
VZN č.7 o určení dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ZŠ a dieťa MŠ2023.pdf (657 kb)
VZN č. 6_o organizácii miestneho referenda2023.pdf (1 mb)
VZN č. 5_o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce2023.pdf (769 kb)
VZN č. 4_o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene2023.pdf (749 kb)
VZN č. 3_A_o udržiavaní čistoty v obci2023.pdf (982 kb)
VZN č. 2_A_o názve ulíc neurčenie 2023.pdf (723 kb)
návrh VZN_6_o organizácii miestneho referenda2023.pdf (860 kb)
návrh VZN_5_o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce 2023.pdf (860 kb)
návrh VZN_4_o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene2023.pdf (833 kb)
návrh VZN_povinne_3_A_o udržiavaní čistoty v obci2023.pdf (902 kb)
návrh VZN_povinne_2_A_o názve ulíc_neurčenie_Jedlinka2023.pdf (805 kb)
VZN komunitné centrum č. 12023.pdf (1 mb)
návrh VZN komunitné centrum č. 12023.pdf (1 mb)
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MF ihriska2021.rtf (92 kb)
Navrh VZN 20182018.pdf (28 kb)
Priloha VZN2018.pdf (612 kb)
V c 8 Schéma zavaznych časti verejnoprospešne stavby08/2018.pdf (17,6 mb)
Plán hosp. a soc. rozvoja obce Kurov 2017-2023.pdf (1,2 mb)