Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Materská škôlka

Z histórie materskej školy

Materská škola v Kurove začala písať svoju históriu v školskom roku …. .

V 70-tych rokoch bola umiestnená v staršej budove farského úradu, kde prevádzka bola len v dopoludňajších hodinách (od 7,00 hod. do 13,00 hod.).

Deň 3. december 1979 bol pre materskú školu významným medzníkom v jej histórii. V tento deň sa presťahovala do nových priestorov (zrekonštruovaných priestorov bývalej základnej školy) s celodennou prevádzkou a kapacitou 24 detí.

Práve v 70-tych a 80-tych rokoch bol výchovno-vzdelávací proces v materskej škole (tak ako všetko v spoločnosti) podriadený politickému režimu, ktorý „vládol“ v bývalej CSSR. Výchovno-vzdelávacia činnosť materskej školy a všetky jej úlohy smerovali k plneniu päťročníc a ustanovení zjazdov KSC.

Aj kultúrne podujatia a programy boli súčasťou mnohých politických osláv. Napriek tomuto politickému „zovňajšku“ sa vyučujúce v Materskej škole v Kurove snažili vytvárať pre deti čo najlepšie prostredie na výchovu a vzdelávanie, aby bol zabezpečený všestranný rozvoj ich osobnosti. Súčasťou ich bezstarostného škôlkarského života bolo množstvo hier, nových básničiek, piesní, vyčítaniek, vychádzok do prírody a školských výletov.

Politické zmeny, ktoré priniesla „zamatová“ revolúcia v novembri 1989, priniesli zmeny aj v materskej škole. Od 1. septembra 1990 sa na žiadost rodicov a so súhlasom Odboru školstva v Bardejove stal výchovno-vzdelávacím jazykom (namiesto doterajšieho ukrajinského) jazyk slovenský.

Pedagogickí zamestnanci MŠ v Kurove od roku 1970 do súčasnosti:
Alžbeta Kocová, p. Jacenková, Emília Hostová, Anna Kašperová, Irena Bujdová, Anna Žurbejová, Mária Popovcová, Helena Lišivková, Helena Rencková, Emília Rojková, Oľga Laceková, Mária Klimeková, Viera Harnáková.

Súčasný život v materskej škole
Materská škola v Kurove je v súčasnej dobe jednotriedna s kapacitou 20 detí. Personálne obsadenie MŠ:

  • Helena Lišivková – riaditeľka MŠ
  • Viera Harnáková – učiteľka MŠ
  • Oľga Špirková – školnícka MŠ
  • Anna Kostová – vedúca ŠJ pri MŠ
  • Anna Špirková – kuchárka MŠ

Aj keď obdobie predškolského veku je obdobím hier a bezstarostného šantenia, aj tento raný vek detí je v materskej škole naplnený výchovno- vzdelávacou činnosťou. Tá je zameraná na poznávanie prírody, ekológiu, šport, vychádzky do prírody a výlety.

Každé ročné obdobie prináša nové možnosti, aby práca s deťmi bola pestrá a zaujímavá. Na jednej strane je to získavanie nových vedomostí a skúseností, na strane druhej je to množstvo zážitkov v podobe vychádzok do prírody, poznávanie kvetov, stromov, pozorovanie zvierat, zber jarných kvetov, stavanie snehuliakov, sánkovanie a mnohé iné.

Súčasťou života v škole je príprava mnohých kultúrnych podujatí, ako napr. detský karneval, vynášanie Moreny, Mikulášska nádielka, Deň matiek, rozlúčka so školákmi, stretnutie s dôchodcami a ďalšie. Šikovnosť detí obdivujú diváci nielen v rodnej obci, ale aj na vystúpeniach v Bardejove ci na letných festivaloch v Bardejovských Kúpeľoch.

Záver školského roka už tradične patrí školským výletom, ktoré organizujú vyučujúce v spolupráci s rodičmi. Každý rok je to iná trasa, raz výlet do Košíc (ZOO, botanická záhrada), inokedy návšteva Spišského hradu, ZOO v Spišskej Novej Vsi, návšteva divadelného predstavenia v Divadle J. Záborského v Prešove alebo filmového predstavenia v kine Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch. Veľkým zážitkom pre malé deti bola aj prehliadka kúpeľného mesta Krynica v Poľsku a návšteva tamojšej materskej školy.

Neodmysliteľnou súčasťou každého školského roka je rozlúčka s budúcimi školákmi. Absolventské tablo, kultúrny program, posedenie s občerstvením, to všetko zostáva v spomienkach škôlkarov ako posledná významná udalosť v ich škôlkarskom živote. Každoročne sa brány Materskej školy v Kurove zatvoria na dva dlhé prázdninové mesiace, aby v septembri privítala oddýchnuté deti, ktoré už škôlku navštevovali, ale aj maličkých, často len dvojročných zverencov.