Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Materská škôlka

Z histórie materskej školy

Prvá budova MŠ bola v 70-tych rokoch umiestnená v staršej budove farského úradu, kde prevádzka bola len v dopoludňajších hodinách (od 7,00 hod. do 13,00 hod.).

Deň 3. december 1979 bol pre materskú školu významným medzníkom v jej histórii. V tento deň sa presťahovala do nových priestorov (zrekonštruovaných priestorov bývalej základnej školy) s celodennou prevádzkou a kapacitou 24 detí.

Práve v 70-tych a 80-tych rokoch bol výchovno-vzdelávací proces v materskej škole (tak ako všetko v spoločnosti) podriadený politickému režimu, ktorý „vládol“ v bývalej CSSR. Výchovno-vzdelávacia činnosť materskej školy a všetky jej úlohy smerovali k plneniu päťročníc a ustanovení zjazdov KSC.

Aj kultúrne podujatia a programy boli súčasťou mnohých politických osláv. Napriek tomuto politickému „zovňajšku“ sa vyučujúce v Materskej škole v Kurove snažili vytvárať pre deti čo najlepšie prostredie na výchovu a vzdelávanie, aby bol zabezpečený všestranný rozvoj ich osobnosti. Súčasťou ich bezstarostného škôlkarského života bolo množstvo hier, nových básničiek, piesní, vyčítaniek, vychádzok do prírody a školských výletov.

Politické zmeny, ktoré priniesla „zamatová“ revolúcia v novembri 1989, priniesli zmeny aj v materskej škole. Od 1. septembra 1990 sa na žiadosť rodičov a so súhlasom Odboru školstva v Bardejove stal výchovno-vzdelávacím jazykom (namiesto doterajšieho ukrajinského) jazyk slovenský.

Pedagogickí zamestnanci MŠ v Kurove od roku 1970 do súčasnosti:

Alžbeta Kocová, p. Jacenková, Emília Hostová, Anna Kašperová, Irena Bujdová, Anna Žurbejová, Mária Popovcová, Helena Lišivková, Helena Renčková, Emília Rojková, Oľga Laceková, Mária Klimeková, Viera Harňáková, MarieBlaňárová, Katarína Špirková, Mgr. Marcela Bujdová.

Súčasný život v materskej škole
Materská škola v Kurove je v súčasnej dobe dvojtriedna s kapacitou 34 detí. Personálne obsadenie MŠ:

• MarieBlaňárová – riaditeľka MŠ
• Katarína Špirková – učiteľka MŠ
• Mgr. Marcela Bujdová– učiteľka MŠ
• Oľga Špirková – školnícka MŠ
• Tatiana Jurová – vedúca ŠJ pri MŠ
• Rastislav Kašin – kuchár MŠ

Predškolský vek je prevažne obdobím hier a bezstarostného šantenia. Aj napriek tomu, tento raný vek detí je v materskej škole naplnený výchovno- vzdelávacou činnosťou. Tá je zameraná na poznávanie prírody, ekológiu, šport, vychádzky do prírody a výlety. S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku predprimárne vzdelávanie povinné.

Súčasťou života v materskej škole je príprava mnohých kultúrnych podujatí, ako napr.: Karneval, Mikulášska nádielka, Vianočná akadémia, Deň matiek, Október – mesiac úcty k starším a ďalšie zaujímavé príležitostné podujatia.

Neodmysliteľnou súčasťou každého školského roka je rozlúčka s budúcimi školákmi. Absolventské tablo, slávnostná Akadémia, kultúrny program, spoločné posedenie s občerstvením, to všetko zostáva v spomienkach škôlkarov ako posledná významná udalosť v ich škôlkarskom živote.