Kurov   

Kurov

Krajina obce Kurov sa rozprestiera v údolí severného prítoku rieky Topla, v okrese Bardejov. Nadmorská výška v strede obce je 400 m n.m., v chotári 375 - 840 m n.m. Povrch chotára je mierne zvlnená pahorkatina v severnej casti mierne clenitá vrchovina. Podnebie je vnútrozemské, s priemernými rocnými teplotami 5 až 6 oC. Kurov sa nachádza v stupni rastlinstva na území stupna bucín. Obcou preteká potok Kurovec, ktorý vyviera pod Pánskou studnou. Bezprostredne hraniciacimi lokalitami sú: Petrová, Gaboltov, Sveržov, Tarnov, Gerlachov, Hrabské a Mušinka (v Polsku). V katastri obce, vo výške 688 m n.m. sa nechádza Kurovské sedlo, cez ktoré vedie cestný priechod cez hlavný chrbát Karpát. Kedysi ním viedla obchodná cesta, spájajúc Prešov, Bardejov s Krakovom.