Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

História školy

História školy

História školy sa datuje od roku 1794, kde sa zachovalo meno prvého učiteľa, tzv. daka, ktorým bol Salamon Savko. Jeho hlavnou úlohou bolo kantorovanie v kostole a učenie detí základným modlitbám.

Vyučovanie ako také sa v obci datuje od roku 1865. Prvým ľudovým učiteľom bol Vojtaško z obce Kríže. Po jeho smrti prevzal školu Demeter Futko. Za jeho pôsobenia v polovici 50-tych rokov 19. storočia bola postavená drevená škola, ktorej jediným zariadením bo stôl a stolička pre učiteľa. Žiaci sedeli na hlinenej podlahe, žiadne knihy ani zošity nemali. Mechanicky opakovali za učiteľom predpísané modlitby, abecedu a pocty. Žiaci navštevovali školu iba v zimných mesiacoch, v lete museli pomáhať rodičom na poli. Po Futkovej smrti bol miestnym učiteľom Emil Simko, pôsobiaci v obci viac ako 25 rokov. Za jeho pôsobnosti sa v roku 1904 postavila murovaná škola, ktorá slúžila až do postavenia novej školy v roku 1978. V súčasnosti sa v nej nachádza materská škola. V roku 1918 prišiel do obce učiteľ Viktor Danko, ktorý tu pôsobil viac ako 20 rokov. Po jeho odchode v roku1930 prišiel učiteľ Michal Ševcík a z jeho iniciatívy v rokoch 1933-35 bola postavená drevená budova “Citalna ošcestva imeni Duchnovica“. Neskôr, keď počet školopovinných detí stúpol, spomínaná drevená budova slúžila ako škola pre starších žiakov. V súčasnosti je majetkom MURK vo Svidníku.

Po skončení 2. svetovej vojny sa riaditeľom stal Mikuláš Millý, ktorý štyri roky počas vojny pôsobil ako učiteľ. Škola bola dvojtriedna a navštevovalo ju 82 žiakov. V školskom roku 1947/48 sa riaditeľom školy stal Michal Greš. Vyučujúcimi boli Mária Suchá a Vasil Uram. V školskom roku 1950/51 učiteľku M. Suchú nahradila Mária Karafová. V školskom roku 1952/53 sa škola rozšírila o jednu triedu, vyučujúcimi boli Anna Grešková a Anna Maliková. Názov Štátna ruská škola v Kurove sa zmenil na Národná škola v Kurove. Vyučovacím jazykom bol ukrajinský jazyk. Po odchode Michala Greša sa stal v školskom roku 1953/54 riaditeľom Mikuláš Kinda. Vyučujúcimi boli Mikuláš Komanický a jeho manželka Marta Komanická. Škola bola trojtriedna s počtom žiakov 87. v školskom roku 1957/58bola škola rozšírená o jednu triedu. Do kolektívu prišla učiť Anna Storinská. Štvortriednu školu navštevovalo 104 žiakov. Po odchode M. Kindu sa stal riaditeľom M. Komanický. V školskom roku 1959/60 do funkcie riaditeľa nastúpil Peter Mochnacký. Spolu s ním nastúpili aj nové vyučujúce Anna Miziková a Anna Jureková.

V školskom roku 1960/61 bolo vyhlásené nové poňatie školy a to základná deväťročná škola. Od 1. septembra 1961 sa na ZDŠ učil 1. až 5. ročník a zmenil sa vyučovací jazyk ukrajinský na vyučovací jazyk slovenský s vyučovaním ukrajinského jazyka. V roku 1961/62 z funkcie riaditeľa odišiel Peter Mochnacký a taktiež odišla učiteľka Anna Miziková. Novým riaditeľom sa stal Pavol Džmura. V roku 1962/63 Annu Jurekovú nahradila Mária Majerníková. V roku 1964/65 z funkcie riaditeľa odišiel Pavol Džmura, zároveň odišla aj jeho manželka Anna Džmurová. Na miesto riaditeľa nastúpil Eliáš Guláš a do kolektívu prišla nová učiteľka Terézia Bojkasová. V školskom roku1965/66 Eliáša Guláša nahradil Štefan Knap.

V školskom roku 1967/68 do funkcie nastúpila Mária Popovcová. Vyučujúcimi boli Terézia Bojkasová a Helena Staviarská, ktorá nahradila Máriu Majerníkovú.

V školskom roku 1968/69 sa škola rozšírila o jednu triedu a s počtom žiakov 85 sa stala štvortriednou. Týmto školským rokom sa zmenil vyučovací cyklus zo šesťdňového na päťdňový. Do funkcie riaditeľa školy nastúpil Ján Popovec, Mária Popovcová ostala na škole učiť a ďalšími vyučujúcimi boli Helena Staviarská a Helena Šimicková. V školskom roku 1970/71 učiteľku Helenu Staviarskú nahradil Andrej Hudák. V školskom roku 1973/74 došlo k zrušeniu jednej triedy a zo školy odišiel Andrej Hudák. V školskom roku 1974/75 škola ostala trojtriedna, učiteľku Helenu Šimickovú nahradil Milan Timco. V školskom roku 1975/76 namiesto Milana Timcu nastúpila Helena Lišivková. Škola bola trojtriedna s počtom žiakov 59.

V nasledujúcom školskom roku 1976/77 poklesol počet žiakov na 43, v dôsledku čoho odišla učiteľka Helena Lišivková. Začalo sa vyučovať podľa novej koncepcie. Na škole ostali žiaci 1.-4. ročníka a škola dostala názov Základná škola v Kurove.

Školský rok 1978/79 bol otvorený v novopostavenej budove základnej školy. Zmeny v kolektíve nenastali. V školskom roku 1979/80 poklesol počet žiakov na 26 a škola sa stala jednotriednou. Riaditeľom školy a vyučujúcim ostal Ján Popovec, Mária Popovcová odišla vyučovať na Materskú školu v Kurove. V školskom roku 1982/83 počet žiakov dosiahol 32 a škola sa stala opäť dvojtriedna. Vo funkcii ostal Ján Popovec a vyučovať nastúpila Mária Lazorová. V školskom roku 1985/86 došlo k poklesu žiakov na 29 a škola bola opäť jednotriedna. Riaditeľom ostal Ján Popovec. V školskom roku 1987/88 sa škola rozšírila o jednu triedu a ako učiteľka nastúpila Nora Žiaková. V školskom roku 1988/89 odchádza Ján Popovec na ZŠ v Chmelovej , kde bol menovaný do funkcie riaditeľa. Do funkcie riaditeľky nastúpila Mária Popovcová, vyučujúcou ostala Nora Žiaková. V školskom roku 1989/90 po novembrovej revolúcii sa 1. februára vrátil do funkcie riaditeľa na ZŠ v Kurove Ján Popovec. V školskom roku 1990/91 bolo na škole 35 žiakov, riaditeľom bolo Ján Popovec, vyučujúcou bola Mária Popovcová.

Do školského roku 1999/2000 nenastali žiadne zmeny v kolektíve. V roku 2000 sa otvorilo oddelenie školského klubu detí, vychovávateľkou sa stala Marie Blanárová.

V školskom roku 2001/02 odišli manželia PaedDr. Ján Popovec a Mária Popovcová po 35. ročnom pôsobení v školstve v Kurove do dôchodku.

V školskom roku 2002/03 nastúpil do funkcie riaditeľa školy Mgr. Ivan Popovec, vyučujúcou sa stala Mgr. Jana Popovcová, ako vychovávateľka naďalej pracuje Marie Blanárová.