Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Tlačivá na stiahnutie

Evidencia obyvateľov

Názov dokumentudátum zverejneniastiahnutie
evidencia_obyvatelstva_trvaly_pobyt2023.pdf (57 kb)
zrusenie_trvaleho_pobytu2023.pdf (27 kb)
evidencia_obyvatelstva_prechodny_pobyt2023.pdf (58 kb)

Stavebné dokumenty

Názov dokumentudátum zverejneniastiahnutie
kod_druhu_stavby2023.pdf (338 kb)
navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia2023.pdf (59 kb)
ohlasenie_drobnej_stavby2023.pdf (60 kb)
prehlasenie_stavebneho_dozora2023.pdf (54 kb)
ziadost_o_predlzenie_platnosti_stavebneho_povolenia2023.pdf (49 kb)
ziadost_o_vydanie_povolenia_na_odstranenie_stavby2023.pdf (73 kb)
ziadost_o_vydanie_rozkopavkoveho_povolenia2023.pdf (52 kb)
ziadost_o_vydanie_stavebneho_povolenia2023.pdf (75 kb)
ziadost_o_vydanie_stavebneho_povolenia_na_drobnu_stavbu2023.pdf (60 kb)
ziadost_o_vydanie_uzemn_rozhodn_o_umiestneni_stavby2023.pdf (62 kb)
ziadost_o_zmenu_dokoncenej_stavby2023.pdf (57 kb)
ziadost_o_zmenu_stavby_pred_dokoncenim2023.pdf (57 kb)
ziadost_o_urcenie_supisneho_alebo_orientacneho_cisla2023.pdf (359 kb)

Životne prostredie

Názov dokumentudátum zverejneniastiahnutie
hlasenie_trvaleho_stanovista_vcelstiev2023.pdf (55 kb)
ozn_udajov_k_urceniu_vysky_poplatku_za_znecistenie_ovzdusia2023.pdf (86 kb)
oznamenie_o_vyrube_drevin2023.pdf (665 kb)
sprievodny_doklad_na_vysetrenie_vzorky_zabitej_domacej_osipanej2023.pdf (440 kb)
ziadost_na_vyrub_drevin2023.pdf (60 kb)
ziadost_o_vyd_pov_k_spusteniu_maleho_zdroja_znecist_ovzdusia_do_prevadzky2023.pdf (78 kb)
ziadost_o_vyd_pov_k_stavbe_maleho_zdroja_znecistenia_ovzdusia2023.pdf (60 kb)
ziadost_o_vydanie_rybarskeho_listka2023.pdf (59 kb)
ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_dreviny2023.pdf (286 kb)
ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_uvedenie_do_prevadzky_MZZO2023.pdf (267 kb)
ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_povolenie_stavby_MZZO2023.pdf (267 kb)

Daňové dokumenty

Názov dokumentudátum zverejneniastiahnutie
dan_z_bytov2023.pdf (161 kb)
dan_zo_stavieb_viacucelov2023.pdf (184 kb)
dzn_dohoda_spoluvlastnikov2023.pdf (100 kb)
dzn_FO2023.pdf (254 kb)
dzn_PO2023.pdf (245 kb)
dzn_potvrdenie2023.pdf (67 kb)
dzn_poucenie2023.pdf (154 kb)
dzn_vznik_zanik_danovej_povinnost_FO2023.pdf (72 kb)
dzn_vznik_zanik_danovej_povinnosti_PO2023.pdf (71 kb)
oznamovacia_povinnost_k_dani_za_psa2023.pdf (78 kb)
ziadost_o_odpustenie_poplatku_za_tdo2023.pdf (113 kb)
plnomocenstvo_na_zastupovanie_DzN2023.pdf (119 kb)
ziadost_o_znizenie_dane2023.pdf (246 kb)

Nezaradene dokumenty

Názov dokumentudátum zverejneniastiahnutie
cestne_vyhlasenie2023.pdf (77 kb)
ozn_o_zamere_usporiadat_verejne_kulturne_podujatie2023.pdf (129 kb)
splnomocnenie2023.pdf (90 kb)
ziadost_o_povolenie_inform_rekl_a_propag_zariadenia2023.pdf (58 kb)
ziadost_o_zapis_do_evid_shr2023.pdf (54 kb)
ziadost_o_zrus_osvedcenia_o_zapise_do_evid_shr2023.pdf (47 kb)
ziadost_o_najom_obecneho_bytu2023.pdf (270 kb)
splnomocnenie na prepis Automobilu2023.pdf (156 kb)