Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Rímsko-katolícky kostol sv. Šimona a Júdu

História a stavebný vývoj

Klasicistický kostol s retardovanými barokovými prvkami postavený v roku 1841. Menšia sakrálna stavba so strešnou vežičkou nad trojhranným štítom priečelia. Presbytérium rovno uzavreté je kryté českou plackou, v lodi sú pruské klenby. Na juhovýchodnom nároží kostola sú oporné piliere. Fasáda je členená lizénovým orámovaním.

Vežička je zakončená barokovou cibuľkou s laternou.

Hlavný oltár je klasicistický so starším rokokovým tabernákulom, v strede stĺpovej architektúry má obraz sv. Šimona a Júdu zo 40. rokov 19. storočia. Bočný oltár z druhej polovice 18. storočia s obrazom Panny Márie a rokajovými bočnými ušnicami. Bočný oltár sv. Vojtecha je barokový z čias okolo roku 1700, socha biskupa v stĺpovej architektúre, zdobenej akantmi. Kazateľnica je neorokoková v romantickom prepise z čias okolo roku 1850. Gotická socha Panny Márie s Ježiškom je z konca 14. storočia. Triptych Poslednej večere a triptych Navštívenia Panny Márie od ľudového maliara z obdobia okolo roku 1700. Monštrancia je mosadzná a pochádza z obdobia okolo roku 1840.

Prehľad bohoslužieb

Kontakt

  • Kurov 27, Slovakia