Kurov > Faktúry, zmluvy a objednávky   

Faktúry, zmluvy a objednávky

dokument 1

dokument 2

dokument 3

dokument 4

dokument 5

dokument 6

dokument 7

dokument 8

dokument 9

dokument 10

Zmluva o dielo Regeneracia centra

Zmluva o dielo c 212011

Dodatok c 1 k Zmluve c KaHR_22VS_0801_0036_71

Zmluva o kontokorentnom úvere c 259_2011_UZ

Faktúra c 11406032

Dohoda o vyplnovacom práve k blankozmenke c 448_2011_D

Faktúra c_201106

DOHODA o poskytnutí príspevku_ochrana pred povodnami

DOHODA o poskytnutí príspevku_aktivacná cinnost

Faktúra c 1_2011

Faktúra c 110126

Faktúra c 201118

Faktúra c 201120

Faktúra c 11100013

Dodatok c 2 k Zmluve c KaHR_22VS_0801_0036_72

Dohoda c 128 50 2011

Zmluva NFP c 086 2011

Oznámenie a výzvy predkladania ponúk

Dodatok c 1 k zmluve o kontokorentnom úvere c 259_2011_UZ

Zmluva o dielo c 3A ZOD 005 0412

Dodatok c 1 k zmluve o dielo c 3A ZOD 005 0412

Dodatok c 3 k Zmluve c KaHR_22VS_0801_0036_72 zverejnený dna 5.6.2012

Dohoda c 11 §52a 2012 NP V2

Plagát aktuálny 05 2012 08 2012

Mandátna zmluva_Lasachi_Kurov

Dohoda o ukoncení 086_2011_IZ_0_5_V

Zmluva o spolupráci 258_2012_IZ_5_0_V

Dodatok c 2 k zmluve o kontokorentnom úvere c 259_2011_UZ

Investícia do modernizácie verejného osvetlenia v obci Kurov

Zmluva o dielo c GMT