Územný plán obce

Zadanie územného plánu obce Kurov
Oznámenie verejnosti návrh územného plánu
Oznámenie verejnosti návrh územného plánu dokumenty