Verejná sútaž

Inestícia do modernizácie verejného osvetlenia v obci Kurov