Vyberové konanie

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditela/-ky ZŠ v Kurove
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditela/-ky MS v Kurove