Verejná sútaž, Projekty

Inestícia do modernizácie verejného osvetlenia v obci Kurov

Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK

Prístavba MŠ Kurov

Zberný dvor v obci Kurov

Detské ihrisko - výzva na predkladanie ponúk

Miestna poriadková služba 1

Miestna poriadková služba 2

Komunitné centrum v obci Kurov