Výzva na predkladanie ponuk

Výzva na predkladanie ponúk (Zákazka s nízkou hodnotou)
Výzva na predkladanie ponúk 2

Výzva na predkladanie ponúk Zberný dvor 1
Výzva na predkladanie ponúk Zberný dvor 2
Výzva na predkladanie ponúk Zberný dvor 3

Výzva na predkladanie ponúk Športovisko
Výzva na predkladanie ponúk Športovisko plán
Výzva na predkladanie ponúk Športovisko zadanie 1
Výzva na predkladanie ponúk Športovisko zadanie 2

Zberný dvor Kurov – Technika – Výzva
Zberný dvor Kurov – Technika – Súťažné podklady