Všeobecne záväzné nariadenie

Navrh VZN2018

Priloha VZN

V c 8 Schema zavaznych casti verejnoprospesne stavby

Textova cast