Hospodárenie obce

Výročná správa 2017
Záverečný účet 2017

Výročná správa 2018
Záverečný účet 2018