Faktúry, zmluvy a objednávky

dokument 1

dokument 2

dokument 3

dokument 4

dokument 5

dokument 6

dokument 7

dokument 8

dokument 9

dokument 10

Zmluva o dielo Regeneracia centra

Zmluva o dielo c 212011

Dodatok c 1 k Zmluve c KaHR_22VS_0801_0036_71

Zmluva o kontokorentnom úvere c 259_2011_UZ

Faktúra c 11406032

Dohoda o vyplnovacom práve k blankozmenke c 448_2011_D

Faktúra c_201106

DOHODA o poskytnutí príspevku_ochrana pred povodnami

DOHODA o poskytnutí príspevku_aktivacná cinnost

Faktúra c 1_2011

Faktúra c 110126

Faktúra c 201118

Faktúra c 201120

Faktúra c 11100013

Dodatok c 2 k Zmluve c KaHR_22VS_0801_0036_72

Dohoda c 128 50 2011

Zmluva NFP c 086 2011

Oznámenie a výzvy predkladania ponúk

Dodatok c 1 k zmluve o kontokorentnom úvere c 259_2011_UZ

Zmluva o dielo c 3A ZOD 005 0412

Dodatok c 1 k zmluve o dielo c 3A ZOD 005 0412

Dodatok c 3 k Zmluve c KaHR_22VS_0801_0036_72 zverejnený dna 5.6.2012

Dohoda c 11 §52a 2012 NP V2

Plagát aktuálny 05 2012 08 2012

Mandátna zmluva_Lasachi_Kurov

Dohoda o ukoncení 086_2011_IZ_0_5_V

Zmluva o spolupráci 258_2012_IZ_5_0_V

Dodatok c 2 k zmluve o kontokorentnom úvere c 259_2011_UZ

Investícia do modernizácie verejného osvetlenia v obci Kurov

Dodatok k projektu Terénna sociálna práca

Dodatok c 3 k zmluve o kontokorentnom úvere VUB

Dodatok c 4 k zmluve o kontokorentnom úvere VUB

Dohoda c 17 §52 2015 Urad prace

Dodatok c 5 k UZ

Zmluva c 043PO050005

Faktura 2015135

Najomna zmluva KSB

Zmluva o dielo c. 0606016

ZMLUVA AUDIT 2015

Zmluva o dielo 90 2016

Najomna zmluva Kurov Marko GAS

Zmluva o uvere UniCrediBank

Dodatok 1 Zmluva o uvere UniCrediBank

Dohoda o uzatvorení dodatku k zmluve o dielo 06/2016

Kúpna zmluva

Dodatok 1 Kúpna zmluva

Dodatok c 6 k úveru VUB

Zmluva o budúcej zmluve 2017

Založná zmluva c 700 288 2015

Zmluva o dielo c GMT

Dodatok c 1 GMT

Zmluva Kurov Benka


Výrocna správa Kurov 2016

Záverecný úcet obce za rok 2016 Kurov

Dodatok c. 1 k Zmluve o poskytnuti sluzby

Zmluva o dielo BJ Finance

Zmluva o dielo Michal Majurnik
< /div>

Pozemok Ján Borecký

Pozemok Právoslávna cirkev

Zmluva o poskytnutí nenávratného financného príspevku

Dodatok k Zmluve o dielo Michal Majurnik

Zmluva a dodatok MA Company

Dodatok c 7 kontokorekt

Dodatok č.1 stavebný dozor Zberný dvor

Mandatna zmluva STANIM

Dohoda 18 34 052 120

Zmluva o dielo 115 2017 PS

Zmluva o dielo výstavba chodníkov

Kúpna zmluva Ujacky Dubovecky

Záložná zmluva

Zmluva o terminovanom uvere 967 2018 UZ

Zmluva o poskytnutí služby CHOSEMA

Dodatok c 8 kontokorekt

Kupna zmluva Dorulova

MZ - VO Ledas - Kurov

Kúpna zmluva – Zberný dvor - Kontajnery

Kúpna zmluva 24 bytov

Kúpna zmluva Džmura

Kúpna zmluva Host Ujacký

Zmluva o nájme nehnuteľnosti Rímskokatolícka farnosť

ŠFRB OÚ Bardejov

Kúpna zmluva MARKO GAS

Zeleň Kurov objednávka

Zmluva o dielo chodniky Kurov

Dodatok č 1 k zmluve o terminovanom úvere č 967 2018 UZ

Zmluva o dielo OPLZ PO6 SC611 2019 1

Zmluva o dielo Detské ihrisko

Zmluva o poskytnutí služieb

Dodatok č 9 k zmluve o úvere č 259 201 UZ

Kúpna zmluva Obec Kurov Dunčákovi

Zmluva_technika_Zberný dvor Kurov

Zmluva_o dielo JUNI DS sro

Zmluva_o dielo SAGANSPORT sro

Dodatok č 10 k zmluve o kontokorektnom úvere

Zmluva o vypôžičke

Zmluva PD chodníky Chosema

Zmluva VO chodníky Hydrovolt