FS Kurovcan

Od roku 1969 v obci pracuje folklórny súbor Kurovcan. Súbor sa zameriava na obnovenie a predvádzanie miestnych starodávnych zvykov. Vystupoval na mnohých medzinárodných festivaloch nielen v Ceskoslovensku, ale aj v zahranicí s takými programami ako "Pastyrske Rusla", "Velikodne hyškana", "Palina smertky", "Pušcana", "Lamancak", "Chodžina z Viflejemom" a i. Casto vystupuje v televízii a je považovaný za jeden z najlepších súborov autentického folklóru na Slovensku. Za 25 rokov existencie sa v nom vystriedalo takmer 200 clenov - milovníkov ludových tradícií.